Zwyczaj „wiechy” / The custom called "wiecha"  -decoration of the ridgepole to celebrate the end of building operations (a map created on the basis of additional information) (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Dublin Core

Tytuł

Zwyczaj „wiechy” / The custom called "wiecha"  -decoration of the ridgepole to celebrate the end of building operations (a map created on the basis of additional information) (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; budowa domu ; budowa budynku gospodarczego ; stawianie wiechy

Opis

mapa ukazuje zwyczaj „wiechy” ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] C. Czy po pracy lub w jej trakcie osoby pracujące dostają poczęstunek – od kogo i […] w jakiej porze dnia? Czy po wieczornym posiłku odbywa się może zabawa, tańce, itp.? 1 – zjawisko występuje, 2 – brak informacji, 3 – brak tradycji.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 198 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0519_01>

Zasięg

ogólnopolski