Przejdź do treści

Zwyczaj odrobku za korzystanie z ziemi oraz inne formy rewanżu / "Odrobek" custom for using someone's land and other forms of work done in discharge of an obligation (mapa 36)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zwyczaj odrobku za korzystanie z ziemi oraz inne formy rewanżu / "Odrobek" custom for using someone's land and other forms of work done in discharge of an obligation (mapa 36)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; odrobek ; korzystanie z ziemi

Opis

mapa ukazuje zwyczaj odrobku za korzystanie z ziemi oraz inne formy rewanżu ; zawarto na niej następujące informacje: Odrobki: Czy istnieje zwyczaj płacenia pracą (odrobek) za korzystanie z ziemi […]? 1 – rewanż naturaliami, 2 – płacenie pieniędzmi, 3 – rewanż pracą, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 206 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0520_01>

Zasięg

ogólnopolski