Przeglądaj obiekty (razem 45)

  • Etykiety: pomoc sąsiedzka

PAE_MO_0519_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj „wiechy” ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] C. Czy po pracy lub w jej trakcie osoby pracujące dostają poczęstunek – od…

PAE_MO_0518_01.pdf
mapa ukazuje poczęstunek dla osób pomagających przy budowie ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] C. Czy po pracy lub w jej trakcie osoby…

PAE_MO_0517_01.pdf
mapa ukazuje zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] D. Na jakiej zasadzie pomoc jest…

PAE_MO_0516_01.pdf
mapa ukazuje czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych ; zawarto na niej następujące informacje: Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] B. Jak długo…

PAE_MO_0515_01.pdf
mapa ukazuje rodzaje prac budowlanych, przy których udzielana jest pomoc ; zawarto na niej następujące informacje: Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] 1 – zwózka budulca, 2 – kopanie…

PAE_MO_0514_01.pdf
mapa ukazuje współdziałanie społeczne przy stawianiu budynków mieszkalnych  i/ lub gospodarczych ; zawarto na niej następujące informacje: Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] 1 – zjawisko…

PAE_MO_0513_01.pdf
mapa ukazuje rodzaje prac dotyczących uboju, przy których udzielana jest pomoc ; zawarto na niej następujące informacje: Ubój świni lub krowy (ile osób partycypuje, jak przebiega podział mięsa, czy świnia stanowi wspólny zakup, czy biją kolejno…

PAE_MO_0512_01.pdf
mapa ukazuje współdziałanie społeczne przy pracach związanych z ubojem zwierząt gospodarskich ; zawarto na niej następujące informacje: Ubój świni lub krowy (ile osób partycypuje, jak przebiega podział mięsa, czy świnia stanowi wspólny zakup, czy…

PAE_MO_0511_01.pdf
mapa ukazuje rodzaje prac związanych z kiszeniem kapusty, przy których udzielana jest pomoc ; zawarto na niej następujące informacje: Kiszenie kapusty. 1 – pomoc przy szatkowaniu, 2 – pożyczanie szatkownicy, 3 – udeptywanie kapusty, 4 – wspólne…

PAE_MO_0510_01.pdf
mapa ukazuje współdziałanie społeczne przy pracach związanych z kiszeniem kapusty ; zawarto na niej następujące informacje: Kiszenie kapusty. 1 – zjawisko występuje, 2 - współdziałanie ma miejsce w obrębie rodziny, 3 – brak informacji, 4 – brak…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2