Przeglądaj obiekty (razem 48)

  • Etykiety: współpraca gospodarcza

PAE_MO_0522_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj odrobku za korzystanie z maszyn i nowoczesnych urządzeń oraz inne formy rewanżu ; zawarto na niej następujące informacje: Odrobki: Czy istnieje zwyczaj płacenia pracą )odrobek) za korzystanie […] z urządzeń gospodarskich lub…

PAE_MO_0521_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj odrobku pożyczki konia lub wykonania pracy koniem oraz inne formy rewanżu ; zawarto na niej następujące informacje: Odrobki […] W jaki sposób odrabia się za pracę koniem lub za pożyczenie konia? 1 – odrobek, 2 – wynagrodzenie…

PAE_MO_0520_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj odrobku za korzystanie z ziemi oraz inne formy rewanżu ; zawarto na niej następujące informacje: Odrobki: Czy istnieje zwyczaj płacenia pracą (odrobek) za korzystanie z ziemi […]? 1 – rewanż naturaliami, 2 – płacenie pieniędzmi,…

PAE_MO_0519_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj „wiechy” ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] C. Czy po pracy lub w jej trakcie osoby pracujące dostają poczęstunek – od…

PAE_MO_0518_01.pdf
mapa ukazuje poczęstunek dla osób pomagających przy budowie ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] C. Czy po pracy lub w jej trakcie osoby…

PAE_MO_0517_01.pdf
mapa ukazuje zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] D. Na jakiej zasadzie pomoc jest…

PAE_MO_0516_01.pdf
mapa ukazuje czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych ; zawarto na niej następujące informacje: Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] B. Jak długo…

PAE_MO_0515_01.pdf
mapa ukazuje rodzaje prac budowlanych, przy których udzielana jest pomoc ; zawarto na niej następujące informacje: Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] 1 – zwózka budulca, 2 – kopanie…

PAE_MO_0514_01.pdf
mapa ukazuje współdziałanie społeczne przy stawianiu budynków mieszkalnych  i/ lub gospodarczych ; zawarto na niej następujące informacje: Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] 1 – zjawisko…

PAE_MO_0513_01.pdf
mapa ukazuje rodzaje prac dotyczących uboju, przy których udzielana jest pomoc ; zawarto na niej następujące informacje: Ubój świni lub krowy (ile osób partycypuje, jak przebiega podział mięsa, czy świnia stanowi wspólny zakup, czy biją kolejno…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2