Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

Agnieszka Pieńczak

[Bez tytułu]

Agnieszka Pieńczak - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie etnologii, profesor uczelni w INoK Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowana głównie badaniami dziedzictwa kulturowego wsi polskiej (gł. obrzędowość narodzinowa, wierzenia ludowe i zagadnienia demonologiczne), możliwością wykorzystywania w celach porównawczych materiałów źródłowych i popularyzacji Polskiego Atlasu Etnograficznego oraz digitalizacji zbiorów archiwalnych. Kierownik i główny wykonawca w grancie naukowym Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II  (2020-2024). Współtworzy między innymi trzy elektroniczne katalogi danych z lat 60. i 70. XX wieku oraz finalną publikację grantową.