Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

Joanna Koźmińska

Koźmińska Joanna

Joanna Koźmińska - magister etnologii, kustosz, kierownik Działu Zbiorów w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 koordynatorka projektu Cyfrowa Etnografia, mającego na celu utworzenie pierwszej antropologiczno-etnologicznej biblioteki cyfrowej w Polsce  - Biblioteki Cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą cyfryzacji zasobów antropologicznych, bibliotek cyfrowych, wyszukiwania informacji z zakresu antropologii kulturowej i etnologii w Internecie. W projekcie pełni między innymi rolę redaktorki cyfrowej kolekcji fotografii terenowych z lat 60. i 70. XX wieku, prezentowanych na stronie Bilioteki Cyfrowej PIA (www.cyfrowaetnografia.pl).