Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

Bartłomiej Chromik

Chromik Bartłomiej

Chromik Bartłomiej - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne) oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Kierował między innymi projektem Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic. Zainteresowany również wiedzą potoczną na temat ekonomii, kulturą Karpat, zastosowaniem nowych technologii w humanistyce oraz historią Księstwa Oświęcimskiego. W projekcie uczestniczy w redakcji cyfrowej negatywów z lat 60. i 70. XX wieku na platformie dLibra.

Bartłomiej Chromik