Współdziałanie społeczne przy innych pracach w polu / Social cooperation during other activities in the fields (a map created on the basis of additional information) (mapa 13)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne przy innych pracach w polu / Social cooperation during other activities in the fields (a map created on the basis of additional information) (mapa 13)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; inne prace w polu

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne przy innych pracach w polu ; zawarto na niej następujące informacje: W jakiego typu pracach polnych mieszkańcy wsi przychodzą sobie z pomocą sąsiedzką? 4. Inne prace polne: […], Inne prace [jakie?] 1 – naprawa mostów i dróg, 2 – obróbka tytoniu, 3 – pożyczanie ziarna do siewu, 4 – pożyczanie kwok, 5 – wywóz obornika, 6 – kopanie torfu, 7 – wypożyczenie łąki, 8 – wypożyczanie zwierząt, 9 – kiszenie marchwi i kukurydzy, 10 – sadzenie i wyrywanie kapusty, 11 – cięcie konopi, 12 – zbiory brukwi, 13 – obrywanie liści buraczanych, wyrywanie brukwi, 14 – sadzenie buraków, 15 – drelowanie śliwek, obieranie cebuli, 16 – brak informacji.

Uwaga:
- znaki w kółkach (2 i 6) oznaczają, iż zjawiska występowały w przeszłości,
- na mapie załączonej do karty w polu 10.21 zamiast symbolu z liczbą 16 winien być symbol z liczbą 15; w polach o sygnaturach 18.18 i 21.37 zamiast symbolu z liczbą 16 winny być symbole z liczbą 13

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 101 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0490_01>

Zasięg

ogólnopolski