Zasady współdziałania społecznego przy sianokosach / Rules of social cooperation during haymaking (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Dublin Core

Tytuł

Zasady współdziałania społecznego przy sianokosach / Rules of social cooperation during haymaking (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; obrzędy agrarne ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; sianokosy

Opis

mapa ukazuje zasady współdziałania społecznego przy sianokosach ; zawarto na niej następujące informacje: W jakiego typu pracach polnych mieszkańcy wsi przychodzą sobie z pomocą sąsiedzką? 1. Przy sianokosach (koszenie trawy, wynoszenie na suche miejsce, suszenie, itp.). D. Na jakich zasadach pomoc jest udzielana (bezinteresownie, za pożywienie, pożywienie i zabawę, rewanż w postaci pracy – tego samego rodzaju, innego rodzaju, itp.). 1 – odrobek, 2 – rewanż, 3 – pieniądze, 4 – wyżywienie, produkty spożywcze, 5 – brak tradycji, 6 – brak informacji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 25 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0478_01>

Zasięg

ogólnopolski