Zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych / Rules of social cooperation during building activities (mapa 33)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Dublin Core

Tytuł

Zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych / Rules of social cooperation during building activities (mapa 33)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; budowa domu ; budowa budynku gospodarczego

Opis

mapa ukazuje zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] D. Na jakiej zasadzie pomoc jest udzielana (bezinteresownie, za pożywienie i zabawę, rewanż w postaci pracy – tego samego rodzaju, innego rodzaju, itp.)? 1 – odrobek, 2 – rewanż, 3 – pieniądze, 4 – jedzenie, 5 – bezinteresownie, 6 – brak informacji, 7 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 187 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0517_01>

Zasięg

ogólnopolski