Przejdź do treści

Powieszenie się człowieka lub diabła jako przyczyna silnego wiatru / Strong wind as the consequence of a hanging of a man or devil (mapa 22)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002 i innych źródeł]

Tytuł

Powieszenie się człowieka lub diabła jako przyczyna silnego wiatru / Strong wind as the consequence of a hanging of a man or devil (mapa 22)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002 i innych źródeł]

Temat

kultura duchowa ; demonologia ; pochodzenie demonów ; dusza zmarłego ; zmarły nienaturalną śmiercią ; wisielec ; wiatr

Opis

mapa ukazuje zjawisko powieszenie się człowieka lub diabła jako przyczyna silnego wiatru ; zawarto na niej następujące informacje: Jakie są przyczyny silnych wiatrów, wichrów i burz? Mapa IV, 44 APV: „Wenn plötzlich ein Sturmwind aufkommt, sagt man”: 1 – ktoś się powiesił (także według APV dla Pomorza Zachodniego), 2 – kobieta się powiesiła, 3 – mężczyzna się powiesił, 4 – diabeł się powiesił, 5 – Żyd się powiesił (wg APV), 6 – brak tradycji, 7– brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 131; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0443_01>

Zasięg

ogólnopolski