Nazwy wiru powietrznego związane z jego ruchem / The names of the spin of air connected with its movement (mapa 21)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Dublin Core

Tytuł

Nazwy wiru powietrznego związane z jego ruchem / The names of the spin of air connected with its movement (mapa 21)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; demonologia ; postaci demonów ; zajęcia demonów ; władanie wiatrem ; wir powietrzny ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw wiru powietrznego związane z jego ruchem ; zawarto na niej następujące informacje: Jak nazywają wir powietrzny (nazwa gwarowa)? Co to jest? Czy można było zachorować, gdy podwiał? Co robili, by się od tego uchronić? 1 – „wir”, 2 – „wirus”, 3 – „wirnik”, 4 – „powicher”, 5 – „zawichur”, 6 – „korkociąg”, 7 – „kręciołek”, „kręcek” i podobne, 8 – „młynek”, 9 – „świder”, 10 – „wibelwind”, „kruzawind” i podobne, 11 – „kryzel”, 12 – brak tradycji, 13– brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 123; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0442_01>

Zasięg

ogólnopolski