Przejdź do treści

Żarna / Handmills (mapa 257, karta CXXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Żarna / Handmills (mapa 257, karta CXXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; żarna

Opis

mapa ukazuje występowanie żaren ; zawarto na niej następujące informacje: A. Żarna kłodowe. Cylindryczne pionowe. 1 – beznożne, 2 – na niskich nogach. Czworokątne. 3 – na wysokich nogach. B. Żarna w obudowie wykonanej z desek, z klepek lub z żelaznej obręczy. 4 – obudowa skrzynkowa z grubych desek, 5 – obudowa z klepek, 6 – obudowa z żelaznych obręczy. C. Żarna w obudowie kamiennej. 7 – kamień wierzchni osadzony w cylindrycznym otworze wyciętym w kamiennym bloku, 8 – tradycje występowania żaren o wypukłym kamieniu górnym i wklęsłym dolnym (rekonstrukcja z opisu słownego). D. Inne oznaczenia. 9 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 10 – nie stwierdzono występowania żaren, 11 – zjawisko występuje we wsi obocznie, 12 – zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0274_01>

Zasięg

ogólnopolski