Przejdź do treści

Typy stęp i stęporów / Varieties of stampers and rampers (mapa 256, karta CXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Typy stęp i stęporów / Varieties of stampers and rampers (mapa 256, karta CXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; stępa ; stępa nożna ; stępa ręczna

Opis

mapa ukazuje typy stęp i stęporów; zawarto na niej następujące informacje: A. Zasięgi typów stęp. 1 – stępy mechaniczne (tzw. „na wiatraku” wg L. Popiela i innych źródeł), 2 – obszar występowania stęp ręcznych (por. mapę 253), 3 – obszar występowania stęp nożnych (por. mapę 255), 4 – nie stwierdzono występowania stęp (zanikły dawno). B. Zasięgi typów stęporów (na podstawie mapy 254). 5 – stępory młotowe, 6 – stępory jednostronne, 7 – stępory dwustronne

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0273_01>

Zasięg

ogólnopolski