Przeglądaj obiekty (razem 383)

  • Etykiety: techniki

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje bielenie chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Bielenie zewnętrznych ścian chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych. 1 – bielenie całej chałupy, 2 – bielenie tylko części mieszkalnej chałupy z…

PAE_MO_0359_01.jpg
mapa ukazuje dawne narzędzia do transportu na plecach; zawarto na niej następujące informacje: A. Narzędzia używane głównie przez domokrążnych handlarzy. Zanikły na przełomie XIX i XX . 1 – nosiłki (pominięto używane dawniej przy budowach do noszenia…

PAE_MO_0339_01.jpg
mapa ukazuje niezbożowe dodatki do ciasta chlebowego; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono dodawanie do ciasta chlebowego, a) w okresie badań PAE, b) dawniej, jeszcze na początku XX w.- ziemniaków, 1 – gotowanych, tłuczonych, 2 –…

PAE_MO_0291_01.jpg
mapa ukazuje występowanie płacht do transportu nasobnego; zawarto na niej następujące informacje: A. Formy płacht i sposoby przenoszenia w nich ciężarów (słomy, siana, trawy, koszy z nabiałem na targ). a) istniały w czasie badań, b) zanikły za…

PAE_MO_0282_01.jpg
mapa ukazuje zwyczaj podkładania liście pod chleb przy wypieku ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono wypiekanie chleba. a) jeszcze w czasie badań PAE, b) dawniej (tradycje jeszcze żywe). A. Na podłożonych liściach. 1 – kapusty, 2 –…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje polepianie chałup zrębowych; zawarto na niej następujące informacje: A. Polepianie wnętrza chałup zrębowych. 1 – część mieszkalną chałupy polepia się gliną, 2 – glinę zastępuje się wyprawą z wapna i piasku. B. Polepianie chałup zrębowych…

PAE_MO_0290_01.jpg
mapa ukazuje reliktowe formy transportu nasobnego ; zawarto na niej następujące informacje: A.  Sposoby i narzędzia stosowane przez mężczyzn i kobiety. Przenoszenie ciężarów (owoce, grzyby, ziemniaki itd.) na głowie. 1 – w węzełkach lub koszykach…

PAE_MO_0340_01.jpg
mapa ukazuje rodzaje mąki do wypieku chleba; zawarto na niej następujące informacje: A. Chleb wypiekano, a) w okresie badań PAE, b) dawniej, jeszcze na początku XX w.- z jednego rodzaju zboża, z mąki, 1 – żytniej, 2 – pszennej, 3 – jęczmiennej, 4 –…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje ściąganie na wiosnę pitnych soków z drzew; zawarto na niej następujące informacje: A. Ściąganie soków- z brzozy (Betula L.), jako napój, a) istniało jeszcze w czasie badań, b) zanikło po II wojnie światowej, 1 – piją sok w stanie…

PAE_MO_0279_01.jpg
mapa ukazuje sposoby formowania okrągłych bochenków chleba; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono we wsi kształtowanie bochenków chleba. A. Bez użycia form. 1 – na stole, stolnicy, desce lub bezpośrednio na łopacie. B. W specjalnych…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2