Przeglądaj obiekty (razem 864)

  • Etykiety: nazwy gwarowe

Sygnaturowy spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje gwarowe nazwy grzbietu żelaznej części kosy ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – "pręt", 2 - "grzbiet", 3 - krzept", 4 - "plecy", 5 - "żebra", 6 - "obrąb", 7 - "obręcz", 8 - "wierzchowina", 9 - "łęk", 10 - "siekierz", 11 - wsi,…

PAE_MO_0049_01.jpg
mapa ukazuje rozmieszczenie nazw miejsca do młócenia ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – "klepisko", 2 - "boisko", "bojowisko", "bojowica", 3 - "gumno", 4 - "tok", 5 - nie uwzględniono nazw sprzed II wojny światowej

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje podstawowe sposoby suszenia zbóż na polu w okresie żniw ; zawarto na niej następujące informacje: A. Przesuszanie snopów w kopicach. I. Kopice ze snopami ułożonymi poziomo. a) występowały w czasie badań (1955 r.), b) istniały w…

PAE_MO_0071_01.jpg
mapa ukazuje występowanie znaczenia nazwy „okólnik” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy "okólnik", "okół", "obora okoliczna", "okólne gumno" oznaczają budynki zagrody chłopskiej, zabudowane w zwarty czworobok: 1 - z wyłączonym domem…

PAE_MO_0072_01.jpg
mapa ukazuje wypas zwierząt hodowlanych na ogrodzonych pastwiskach ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wypas zwierząt na ogrodzonych pastwiskach u bogatych chłopów. 1 - koni, 2 - bydła, 3 - owiec. B. Wypuszczanie zwierząt samopas. 4 -…

PAE_MO_0075_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw płaskich wideł u sochy dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "socha", "rosocha", "rosochy", 2 - "widły", "widełki", "widełka", "ziady", 3 - "płocha", 4 - "spary", "spory", "szpary", 5 - "łupa", 6 -…

PAE_MO_0076_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw sośników przy drewnianej sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "sośnik"", "sosnik", "sosznik", "sośnice", "suszniki", "suszynki", 2 - "rogi", "narogi", "naróg", "narohy", 3 - "lemisz",…

PAE_MO_0077_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw więzi łączącej widły sochy z grządzielą ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "podpałek", "podpałok", 2 - "uzergis", 3 - "podyjma", "podymka", "podyma", 4 - "podwój", 5 - "wić", 6 - "uź", "uś", 7 - "orc", "urc",…

PAE_MO_0078_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw odkładnic przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "odkładnica", "odkładnice", "odkłady", "uodkładnicki", "uodkładki", 2 - "police", "połycy", "palice", "palica", "policze", 4 - "krojek",…

PAE_MO_0079_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw grządzieli przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "grządziel", "gźundziel", "góunjel", "grondziel", "grzundziel", "grundziel", "grąziołka", "gżątka", "grządka", 2 - "rogacz", "rogac",…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2