Nazwy płaskich wideł u sochy dwupolicowej / Names of flat forks in a primitive wooden two-blande plough (mapa 58, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Dublin Core

Tytuł

Nazwy płaskich wideł u sochy dwupolicowej / Names of flat forks in a primitive wooden two-blande plough (mapa 58, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; socha dwupolicowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw płaskich wideł u sochy dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "socha", "rosocha", "rosochy", 2 - "widły", "widełki", "widełka", "ziady", 3 - "płocha", 4 - "spary", "spory", "szpary", 5 - "łupa", 6 - "stołba", 7 - inne nazwy: "rogac", "podwoje", "podpałek", "podyjma", "deska", "wiór", "zakrój", "capiga", "skiby", "radło", "płóz", "police", "słupica", "szczapa", 8 - stwierdzono istnienie soch, brak nazwy, 9 - sochy nieznane

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0075_01>

Zasięg

ogólnopolski