Przeglądaj obiekty (razem 109)

  • Etykiety: jarzmo

Sygnaturowy spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje występowanie jarzmic, jarzma przyrożnego i chomąta bydlęcego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie różnych form uprzęży bydlęcej, w zaprzęgu parzystym lub pojedynczym. 1 – jarzmica (nazwy: „jarzemko”, „jarzmica” i…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje występowanie naszyjnego jarzma podwójnego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie naszyjnego jarzma podwójnego w latach 1960-1965 (nazwa: „jarzmo” i pokrewne). a) częste, b) sporadyczne, c) zanikło. 1 – ramowate, 2 –…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje odmiany jarzma ramowatego i kulowego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie odmian jarzma ramowatego. Jarzmo ramowate, proste, a) istniało w latach 1960-1965, b) istniało, ale zanikło. 1ab – odmiana północno-zachodnia,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje zanikanie zaprzęgu w naszyjne jarzmo podwójne ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zanikanie zaprzęgu w naszyjne jarzmo podwójne. 1 – XIX lub XX w. przed 1914 rokiem, 2 – w latach 1914-1945, 3 – po II wojnie światowej, 4 –…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje zaprzęganie w naszyjne jarzmo podwójne; zawarto na niej następujące informacje: A. Sprzęganie jarzma z dyszlem pociągowym – na rys. DP („oje”, „wuje”, „wije”, „dyszel”) za pomocą.  a) w okresie badań PAE, b) zanikły w XIX i XX wieku, 1 –…

PAE_F_10.25.XIII_417.61.18_01.jpg
fotografia przedstawia jarzmo naszyjne pojedyncze (jarzmicę) wykonaną sprzed 1945 rokiemUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 25 marca 1969

PAE_F_10.25.XIII_417.61.19_01.jpg
fotografia przedstawia fragment jarzma pochodzenia łemkowskiegoUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą styczeń 1967
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2