Przeglądaj obiekty (razem 9)

  • Etykiety: granice Polski

mapa ukazuje podział administracyjny Polski z 1 XII 1956 roku ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - granica państwowa, 2 - granice województw, 3 - granice powiatów, 4 - ważniejsze miasta

mapa ukazuje podział administracyjny Polski z 1 XII 1956 roku ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - granica państwowa, 2 - granice województw, 3 - granice powiatów, 4 - miasta wojewódzkie i powiatowe

PAE_MO_0259_01.jpg
mapa ukazuje schematyczny podział dialektów polskich na tle granic i podziałów Polski najstarszej ; zawarto na niej następujące informacje: A. Schematyczny podział dialektów polskich wg S. Urbańczyka, mapa 3. 1 – podział I stopnia, 2 – podział II…

PAE_MO_0260_01.jpg
mapa ukazuje szkic podziałów terytorialnych Polski w XIV i XVI w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – obecne granice Polski, 2 – granice Polski z II połowy XIV w., 3 – rozgraniczenie ziem z II połowy XIV w., 4 – ówczesne granice niektórych…

PAE_MO_0261_01.jpg
mapa ukazuje ziemie polskie w podziałach administracyjnych z końca XIX w.; zawarto na niej następujące informacje: 1 – współczesne granice Polski, 2 – granice zaborów, 3 – granice regencji i guberni, 4 – wyodrębnione jednostki administracyjne rzędu…

PAE_MO_0263_01.jpg
mapa ukazuje podział dialektów polskich na tle granic podziałów polski najstarszej ; zawarto na niej następujące informacje: I. Schematyczny podział dialektów polskich wg St. Urbańczyka, mapa 3 (1) podział I stopnia, (2) podział II stopnia, (3) 1-28…

PAE_MO_0264_01.jpg
mapa ukazuje szkic podziałów terytorialnych Polski w XIV i XVI w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – obecne granice Polski, 2 – granice Polski z II połowy XIV w., 3 – rozgraniczenie ziem z II połowy XIV w., 4 - ówczesne granice niektórych…

PAE_MO_0265_01.jpg
mapa ukazuje ziemie polskie w podziałach administracyjnych z końca XIX w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – współczesne granice Polski, 2 – granice zaborów, 3 – granice regencji i guberni, 4 – wyodrębnione jednostki administracyjnej rzędu…

PAE_MO_0267_01.jpg
mapa ukazuje granice polityczno-administracyjne Polski przed I rozbiorem ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – współczesne granice Polski, 2 – granice Rzeczypospolitej przed rozbiorami, 3 – granice Wielkiego Księstwa Litewskiego, 4 – granice…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2