Przejdź do treści

Ziemie Polski w podziałach administracyjnych z końca XIX w. / Territories of Poland in administrative partitions of the end of XIXth century (mapa 244, karta CXXIV)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Ziemie Polski w podziałach administracyjnych z końca XIX w. / Territories of Poland in administrative partitions of the end of XIXth century (mapa 244, karta CXXIV)

[mapa pomocnicza]

Temat

granice Polski ; granice zaborów ; podział administracyjny Polski ; XIX w.

Opis

mapa ukazuje ziemie polskie w podziałach administracyjnych z końca XIX w.; zawarto na niej następujące informacje: 1 – współczesne granice Polski, 2 – granice zaborów, 3 – granice regencji i guberni, 4 – wyodrębnione jednostki administracyjne rzędu województw w poszczególnych zaborach (Cieszyn, Białystok, Suwałki i rejony w zaborze pruskim), 5 – granice jednostek rzędu powiatowego 

Twórca

Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5>, <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Oprac. graf. Kuśmierek, Józef

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0261_01>

Zasięg

ogólnopolski