Przeglądaj obiekty (razem 43)

  • Etykiety: żarna

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje występowanie żaren ; zawarto na niej następujące informacje: A. Żarna kłodowe. Cylindryczne pionowe. 1 – beznożne, 2 – na niskich nogach. Czworokątne. 3 – na wysokich nogach. B. Żarna w obudowie wykonanej z desek, z klepek lub z żelaznej…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje sposoby regulowania grubości przemiału; zawarto na niej następujące informacje: A. Sposoby regulowania grubości przemiału za pomocą. 1 – wbijania klinów (por. mapę 257, poz. 4a, 4b), 2 – skręcania sznurka (por. mapę 257, poz. 1, poz.…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje żarna z regulacją i bez regulacji grubości przemiału ; zawarto na niej następujące informacje: A. Rodzaje grubości przemiału w żarnach. 1 – kłodowych cylindrycznych pionowych (oba kamienie płaskie), 2 – kłodowych czworokątnych (por. mapę…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje formy mielaków; zawarto na niej następujące informacje: A. Forma mielaka do obrabiania wierzchniego kamienia. 1 – długi kij osadzony w wierzchnim kamieniu i „kłopocie” (por. mapę 257, poz. 4a, 4b), 2 – krótka rączka osadzona tylko w…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje zanikanie używania żaren; zawarto na niej następujące informacje: 1 – żarna istniały w czasie badań i bywały używane, 2 – żaren używano jeszcze do końca II wojny światowej, 3 – żarna istniały i były używane przed I wojną światową, 4 –…

PAE_F_13.32.XIII_1027.66.19_01.jpg
fotografia przedstawia żarna w obudowieUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 28 kwietnia 1969 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą 1969 

PAE_F_14.24.II_850.65.23_01.jpg
fotografia przedstawia obudowę żarenUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą luty 1967

PAE_F_14.24.II_850.65.26_01.jpg
fotografia przedstawia obudowę żarenUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą luty 1967

PAE_F_14.24.II_850.65.27_01.jpg
fotografia przedstawia obudowę żarenUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą luty 1967

PAE_F_14.31.X_XI_1029.66.29_01.jpg
fotografia przedstawia żarna w obudowieUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 28 kwietnia 1969 oraz pieczątka "praca sezonowa" 1969 
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2