Przeglądaj obiekty (razem 13214)

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje różne formy dachów stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono występowanie stodół z dachami. 1 - czterospadowymi, 2 - dwuspadowymi, 3 - dwuspadowymi płaskimi (kryte papą, na dużych stodołach), 4 - zachodni zwarty zasięg…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje formy dodatkowych urządzeń kosy służących do odrzucania pokosu ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie dodatkowych urządzeń kosy służących do odrzucania pokosu. 1 - kabłąka bez osłony, 2 - kabłąka z osłoną, 3 - grabki,…

PAE_MO_0135_01.jpg
mapa ukazuje formy kapturów nad paleniskami do gotowania ; zawarto na niej następujące informacje: W 108 wsiach stwierdzono występowanie dwu form kapturów. 1 - lekkich, zawieszonych nad trzonem paleniska, 2 - ciężkich, których ciężar wspiera się na…

PAE_MO_0142_01.jpg
mapa ukazuje różne formy kominów ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - szerokie kominy - wnętrza, biegnące od ziemi ponad dach, 2 - szerokie kominy - kaptury, biegnące znad powały sieni ponad dach, 3 - kominy arkadowe, 4 - kominy półarkadowe,…

PAE_MO_0145_01.jpg
mapa ukazuje różne formy pieców ogrzewalnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie oddzielnych, przeważnie kaflowych pieców ogrzewalnych. 1 - od dawna; nikt nie pamięta ich wprowadzenia, 2 - wprowadzone za pamięci…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje formy sań do transportu narzędzi rolniczych w pole ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – sanie długie (ponad 120 cm), ciężkie, bez stramów, 2 - sanki małe, krótkie, bez stramów, o niskich płozach, 3 - sanki małe, bez stramów o…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - II, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje formy ugorowania w II połowie XIX wieku ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ugorowanie właściwe. 1 - raz w ciągu 2 lat około połowy areału uprawnego, w gospodarce dwupolowej, zbiorowej lub indywidualnej (w tym również…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje formy włoków krokwiowych do transportu narzędzi rolniczych w pole ; zawarto na niej następujące informacje: A. Włóki krokwiowe lekkie, służące do transportu w pole soch i pługów koleśnych. 1a - włóki z naturalnie rozwidlonego konara, 1b…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje funkcja sąsieków w stodole ; zawarto na niej następujące informacje: Sąsieki w stodole służą do przechowywania. 1 - ziarna i zboża nie wymłóconego, słomy i siana, 2 - zboża nie wymłóconego, słomy i siana (nie przechowuje się ziarna), 3 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje funkcje radeł i radełek ; zawarto na niej następujące informacje: A. Relikty orania drewnianym radłem. Oranie podstawowe roli. 1 - do początku XX wieku. Doorywka poprzeczna po orce pługiem lub sochą. 2 - do czasu badań 1953 i 1954 r., 3…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2