Przejdź do treści

Zwyczaj odrobku za korzystanie z maszyn i nowoczesnych urządzeń oraz inne formy rewanżu / "Odrobek" custom for using machines and modern equipment and other forms of work done in discharge of an obligation (mapa 38)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zwyczaj odrobku za korzystanie z maszyn i nowoczesnych urządzeń oraz inne formy rewanżu / "Odrobek" custom for using machines and modern equipment and other forms of work done in discharge of an obligation (mapa 38)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; odrobek ; wypożyczanie maszyn

Opis

mapa ukazuje zwyczaj odrobku za korzystanie z maszyn i nowoczesnych urządzeń oraz inne formy rewanżu ; zawarto na niej następujące informacje: Odrobki: Czy istnieje zwyczaj płacenia pracą )odrobek) za korzystanie […] z urządzeń gospodarskich lub nowoczesnych narzędzi? 1 – płacenie pieniędzmi, 2 – wynagrodzenie naturaliami, 3 – odrobek, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 212 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0522_01>

Zasięg

ogólnopolski