Rodzaje prac związanych z sianokosami, przy których występuje współdziałanie społeczne  / Kinds of activities connected with haymaking in which social cooperation took place (mapa 2a)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Dublin Core

Tytuł

Rodzaje prac związanych z sianokosami, przy których występuje współdziałanie społeczne  / Kinds of activities connected with haymaking in which social cooperation took place (mapa 2a)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; obrzędy agrarne ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; sianokosy

Opis

mapa ukazuje rodzaje prac związanych z sianokosami, przy których występuje współdziałanie społeczne ; zawarto na niej następujące informacje: W jakiego typu pracach polnych mieszkańcy wsi przychodzą sobie z pomocą sąsiedzką? 1. Przy sianokosach (koszenie trawy, wynoszenie na suche miejsce, suszenie, itp.). 1 – koszenie, 2 – grabienie, 3 – przewracanie, suszenie trawy, 4 – ładowanie, rozładowywanie, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 22 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0476_01>

Zasięg

ogólnopolski