Wątek folklorystyczny o powstaniu świni / The folk story about the creation of the pig (mapa 42)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Dublin Core

Tytuł

Wątek folklorystyczny o powstaniu świni / The folk story about the creation of the pig (mapa 42)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; świat przyrody ; świnia

Opis

mapa ukazuje wątek folklorystyczny o powstaniu świni; zawarto na niej następujące informacje: Co opowiadają o świni? Z kogo powstała? 1 – świnia powstała z Żyda lub Żydówki, 2 – brak tradycji, 3 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 240 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0463_01>

Zasięg

ogólnopolski