Potrawy z „siary” / Meals made of beestings (mapa 339, karta CLXXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Dublin Core

Tytuł

Potrawy z „siary” / Meals made of beestings (mapa 339, karta CLXXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; produkty żywnościowe ; nabiał ; siara ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje potrawy z „siary”; zawarto na niej następujące informacje: A. Sposoby spożywania siary przez ludzi. 1 – piją siarę jako zwykłe mleko, 2 – jedzą w postaci sera zapiekanego w piecu, 3 – jedzą w postaci sera zrobionego z siary, 4 – dodają siarę do ciasta (klusek, pieczywa), 5 – jedzą smażoną na tłuszczu, 6 – nie stwierdzono spożywania siary przez ludzi, 7 – zachodnia, zgeneralizowana granica zwartego obszaru, na którym siarę spożywają tylko ludzie. B. Siarę dają do spożycia. 8 – tylko zwierzętom (cielęta, krowy, świnie, drób, porównaj mapę 338). 9 - jedzą ludzie i zwierzęta. C. Nazwy siary. 10 – północna granica występowania nazwy: „kurastra”, „kórastra”, „korastra”, „kurosta”, „kurastwa” (na tym obszarze nie występuje nazwa „siara”), 11 – wschodnia granica zasięgu występowania nazwy: „młodziwo”, „młoziwo”, „mledziwo”, „mołoziwo” (przeważnie współwystępuje z nazwą „siara”)

Inne określenia:
1. siary nie spożywają ludzie ani zwierzęta, 
2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 
4. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0356_01>

Zasięg

ogólnopolski