Ule kłodowe / Log-made beehives (mapa 316, karta CLXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Dublin Core

Tytuł

Ule kłodowe / Log-made beehives (mapa 316, karta CLXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; hodowla zwierząt ; budynki gospodarcze ; ul ; ul kłodowy ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie uli kłodowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ule kłodowe, a) istniały jeszcze w czasie badań, b) zanikły po II wojnie światowej, 1 – stojące, 2 – nadrzewne, 3 – leżące. B. Ule kłodowe figuralne. 4 – antropomorficzne: postacie – 1. kultowe, np. ksiądz, biskup, święci, św. Jadwiga, św. Ambroży i inni. 2. świeckie, np. kobieta, szlachcic, pasterz, góral, żyd. 3. wojskowe, np. żołnierz, strażnik itp. 5 – zoomorficzne: 1. niedźwiedź. C. Inne ule. 6 – w formie budynków: 1. chałupa, 2. kościół, 3. wieża, 4. wiatrak. D. Przybliżone obszary występowania nazw. 7 – „barć”, 8 – „pień”, 9 – „kłoda”, 10 – „stojak”, 11 – „leżak”, 12 – „dłubak”, „dłubok”. E. Inne oznaczenia. 13 – zwarty obszar częstego występowania uli słomianych, 14 – nie stwierdzono występowania zjawiska, 15 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 16 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 17 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0333_01>

Zasięg

ogólnopolski