Przejdź do treści

Dokumentacja źródeł. Miejscowości, w których prowadzono badania terenowe PAE na podstawie kwestionariusza nr VI / Survey of sources. Localities where  fiels investigations of the PEA were carries out on base questionnaire No. VI (mapa 304, karta CLX)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Dokumentacja źródeł. Miejscowości, w których prowadzono badania terenowe PAE na podstawie kwestionariusza nr VI / Survey of sources. Localities where  fiels investigations of the PEA were carries out on base questionnaire No. VI (mapa 304, karta CLX)

[mapa pomocnicza]

Temat

badania terenowe 1967-1968 ; kultura materialna

Opis

mapa ukazuje sieć miejscowości, w których prowadzono badania terenowe PAE na podstawie kwestionariusza nr VI; zawarto na niej następujące informacje: 1 – wsi, w których prowadzono badania terenowe na podstawie kwestionariusza nr VI, 2 – nazwisko zgodnie z wykazem uczestników badań, 3 – schematyczne granice areałów, w których poszczególni badacze prowadzili badania, 4 – rok, w którym prowadzono badania, 5 – badacz, który prowadził badania kontrolne w danej miejscowości w latach 1967-1968 według kwestionariusza nr VI, 6 – badacz, który prowadził badania kontrolne w danej miejscowości w latach 1967-1968 według kwestionariusza nr V

Twórca

Bohdanowicz, Janusz ; Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0321_01>

Zasięg

ogólnopolski