Przejdź do treści

Nazwy kołysek naziemnych na biegunach / Names of overground rocking cradles (mapa 302, karta CLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy kołysek naziemnych na biegunach / Names of overground rocking cradles (mapa 302, karta CLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; izba ; kołyska ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy kołysek naziemnych na biegunach; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy kołysek. 1 – „kolebka”, „kolibka”, „kolybka”, 2 – „kołyska”, 3 – stwierdzono istnienie kołysek, ale badacz nie podał nazwy. B. Przybliżone obszary występowania nazw biegunów. 4 – „biegi”, „bieguny”, 5 – przypuszczalny obszar na podstawie najdalszych zasięgów nazwy „bieguny”, 6 – „cołby”, 7 – „kosior”, 8 – „kłodzidła”, „kodzidła”, „kozidła”, 9 – „kręgi”, 10 – „kolebuski”, „kolibadła”, „koliboce”, „kolybonki”, 11 – „klęki”, 12 – „cłapak”, „cłapnie”, „słapaki”, „szłapy”, 13 – „kulos”, 14 – „chodanki”, 5 – „fierlajki”, 16 – „fundanki”, 17 – „gangle”, 18 – „hurdanki”, 19 – „juga”, 20 –„kiegi”, 21 – „kodylce”, 22 – korsy”, 23 – „podnyże”, 24 – „trepy”

Inne określenia:
- nie stwierdzono występowania kołysek,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jankowska, Barbara

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0319_01>

Zasięg

ogólnopolski