Przejdź do treści

Stępy nożne do obtłukiwania zboża / Foot stampers to bruise the corn (mapa 255, karta CXXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Stępy nożne do obtłukiwania zboża / Foot stampers to bruise the corn (mapa 255, karta CXXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; stępa ; stępa nożna

Opis

mapa ukazuje stępy nożne do obtłukiwania zboża ; zawarto na niej następujące informacje: A. Kadłub nie związany konstrukcyjnie ze stęporem. 1 – cylindryczny, 2 – klocowaty. B. Kadłub związany konstrukcyjnie ze stęporem przy pomocy legarów. 3 – cylindryczny, 4 – klocowaty. C. Kadłub i pobocznice wycięte z jednego kloca. 5 – klocowaty lub nieregularny. D. Inne oznaczenia. 6 – stępy nożne bliżej nieokreślone, 7 – występowanie stęp nożnych według L. Popiela, 8 – nie stwierdzono występowania stęp nożnych, 9 – zjawisko występuje we wsi obocznie, 10 – zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej, jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0272_01>

Zasięg

ogólnopolski