Przejdź do treści

Stępory do stęp ręcznych / Rampers to hand stampers (mapa 254, karta CXXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Stępory do stęp ręcznych / Rampers to hand stampers (mapa 254, karta CXXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; naczynia narzędzia i sprzęty z kamienia ; stępa ; stępa ręczna

Opis

mapa ukazuje stępory do stęp ręcznych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stępory tłuczkowe jednostronne. Drewniane. 1 – z uchwytem w formie przewężenia, 2 – z poprzeczną rękojeścią, 3 – z uchwytem w formie rozwidlenia, 4 – uchwyt stanowi wycięty otwór, 5 – bliżej nieokreślone. Kamienne. 6 – podłużne otoczaki. B. Stępory tłuczkowe dwustronne-drewniane. Z uchwytem w formie równowąskiego przewężenia. 7 – z krótkim uchwytem, 8 – z długim uchwytem. Z uchwytem w postaci wyciętego otworu. 9 – z krótkim uchwytem, 10 – z długim uchwytem. Forma uchwytu nie określona. 11 – bliżej nie określone. C. Stępory młotowe. 12 – z bijakiem prostym, wyjątkowo łukowatym. D. Inne oznaczenia. 13 – stępy ręczne występują – brak danych co do formy stępora, 14 – nie stwierdzono występowania stęp ręcznych, 15 – uwzględniono wczesnośredniowieczne materiały archeologiczne, 16 – zjawisko pojawiło się we wsi po II wojnie światowej, jako rezultat przesiedleń, 17 – zjawisko występuje we wsi obocznie. E. Formy stęp ręcznych (jak na mapie 253). 18 – stępa kielichowa, 19 – stępa cylindryczna, 20 – stępa przysiadkowa

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0271_01>

Zasięg

ogólnopolski