Przejdź do treści

Nazwy powały, sufitu / Names of the ceiling (mapa 228, karta CXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy powały, sufitu / Names of the ceiling (mapa 228, karta CXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; wnętrze ; sufit ; powała ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych nazw powały, sufitu ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy. 1 – „powała”, „pował”, 2 – „posoba”, „posowa”, 3 – „pułap”, 4 – „strop”, 5 – „pokład”, 6 – „sufit”, „podsufitka”, „podsiebitka”, 7 – inne. B. Zasięgi nazw pułapu, wg Małego Atlasu Gwar Polskich. 8 – północny zasięg nazwy „powała”, „pował”, 9 – zachodni i północny zasięg nazwy „pułap”, 10 – zasięg nazwy „pokład” bez uwzględnienia zamkniętego zasięgu nazwy „strop”, 11 – zachodni zasięg nazwy „posoba”, „posowa”. C. Inne oznaczenia. 12 – nie stwierdzono miejscowej nazwy powały, 13 – zachodni zasięg przewagi powały z belkowaniem

- północny zwarty zasięg nazwy „chyż”, „chyża” na określenie całej chałupy wg Małego Atlasu Gwar Polskich
- obszar gwar przemieszanych na skutek ruchów przesiedleńczych w roku 1945 i następnych (wg Małego Atlasu Gwar Polskich)

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0245_01>

Zasięg

ogólnopolski