Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/17.10.X/1122.68.24/01 - Czarna Dąbrówka (ok. Słupska) - cep kapicowy

Tytuł

Fotografia PAE/F/17.10.X/1122.68.24/01 - Czarna Dąbrówka (ok. Słupska) - cep kapicowy

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep ; cep kapicowy ; 1968 ; Czarna Dąbrówka (ok. Słupska)

Opis

fotografia przedstawia cep kapicowy

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 8 listopada 1968 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą październik 1968

Twórca

Brzezicha, Józef

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_17.10.X_1122.68.24_01>

Zasięg

Czarna Dąbrówka (ok. Słupska) (sygnatura PAE: 17.10.X)

Mapy