Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/29.34.XIV/01-02 - Czarna (ok. Dębicy)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/29.34.XIV/01-02 - Czarna (ok. Dębicy)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; zioła ; liście ; łodygi ; główki kwiatowe ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Czarna / Czarna Sędziszowska (ok. Dębicy)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie zawarto w niej dane o następujących roślinach: tureckie proso, piołunek, boże drzewko, mięta pieprzowa, maranka?, matecznik, macieszeduszka?, rozchodnik, lubczyk

Twórca

Gach, Stanisław

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_29.34.XIV _01> , <PAE_A1_29.34.XIV _02>

Mapy