Osoby objęte zakazem odwiedzania położnicy, III / People banned from visiting the birth-giving woman, III (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Dublin Core

Tytuł

Osoby objęte zakazem odwiedzania położnicy, III / People banned from visiting the birth-giving woman, III (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; zakazy i nakazy okresu ciąży i połogu ; obrzędy narodzinowe ; rytuały okresu połogu ; odwiedzanie położnicy ; ograniczenia dotyczące kontaktów z położnicą ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; obcy

Opis

mapa ukazuje osoby objęte zakazem odwiedzania położnicy ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. 36. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? b) Kto nie powinien jej odwiedzać? Zakazem odwiedzania położnicy objęte były różne osoby, w tym: 1 – te, z którymi położnica była skłócona, 2 – obce (np. spoza rodziny, [czy] dalsi sąsiedzi, 3 – chorzy, 4 – alkoholicy, 5 – osoby uważane za kłamliwe i opryskliwe, 6 – osoby znajdujące się w żałobie, 7 – położnicę mogły odwiedzać dowolne osoby, 8 – rzadsze odpowiedzi [1 – osoby uważane za złe, 2 – osoby pyszne i plotkarze, 3 – osoby fałszywe wobec położnicy, 4 – osoby pechowe, 5 – osoby bezbożne, 6 – osoby bez ślubu kościelnego, 7 – dziad „żebrak”, 9 – inne odpowiedzi (zob. mapa 5 i 6), 10 – brak tradycji występowania zwyczaju odwiedzania położnicy, 11 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski),
- na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta – małymi pustymi kółkami,
- po wnikliwej weryfikacji sygnatur miejscowości w 2016 roku okazało się, że niektóre z nich powinny znajdować się  w innych (z reguły pobliskich) polach:

 • Krzycko Wielkie - jest "12.24.IV" ma być "12.23.XVI",
 • Nowa Wieś - jest "13.19.IX" ma być "12.19.XII)",
 • Wrzosy - jest "13.26.XIII" ma być "13.27.I",
 • Laskowo - jest "15.15.IV" ma być "16.15.I",
 • Bukowice - jest "15.26.XVI" ma być "15.27.IV",
 • Pniewo (gm. Chodecz) - jest "22.22.V" ma być "21.22.VIII",
 • Młynarska Wola - jest "24.12.IV" ma być "24.11.XIV",
 • Murzasichle - jest "24.38.XVI" ma być "25.38.XIII",
 • Radzice Duże - jest "26.26.XIV" ma być "26.27.II",
 • Mchowo - jest "27.18.IV" ma być  "28.18.I)",
 • Snopki - jest "30.14.XVI" ma być "31.14.XIII",
 • Kalwaria Pacławska - jest "34.37.III" ma być "34.36.XV".

Twórca

Diakowska-Kohut, Edyta

Źródło

Edyta Diakowska-Kohut : Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy oraz jej dziecka. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 2 : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Wrocław : Cieszyn 2013, s. 128 ; syg. <PAE/KOM/13/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0760_01>

Zasięg

ogólnopolski