Przejdź do treści

Zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną / Prohibitions and obligations associated with borrowing/lending by the pregnant woman (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną / Prohibitions and obligations associated with borrowing/lending by the pregnant woman (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; zakazy i nakazy okresu ciąży i połogu ; obrzędy narodzinowe ; pożyczanie

Opis

mapa ukazuje zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną ; zawarto na niej następujące informacje: I. Zakazy i nakazy izolacyjne obowiązujące matkę w okresie ciąży. 1. Zakazy i nakazy obowiązujące ciężarną. Treść zakazów i nakazów. Zakazy: h) pożyczania czegokolwiek, i) pożyczania określonych przedmiotów /wymienić je/. II. Zakazy i nakazy obowiązujące inne osoby stykające się z ciężarną. Zakazy odmawiania ciężarnej pożyczki: 1) w ogóle, 2) zapałek, 3) pieniędzy, 4) naczyń na mleko, 5) wymienić inne przedmioty objęte zakazem. Znany był: 1 – zakaz pożyczania przez kobietę ciężarną jakichkolwiek przedmiotów, 2 – zakaz pożyczania przez nią określonych przedmiotów, 3 – nakaz pożyczania przez ciężarną, 4 – nakaz pożyczania ciężarnej, 5 – brak tradycji, 6 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski),
- na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta – małymi pustymi kółkami,
- po wnikliwej weryfikacji sygnatur miejscowości w 2016 roku okazało się, że niektóre z nich powinny znajdować się  w innych (z reguły pobliskich) polach:

 • Krzycko Wielkie - jest "12.24.IV" ma być "12.23.XVI",
 • Nowa Wieś - jest "13.19.IX" ma być "12.19.XII)",
 • Wrzosy - jest "13.26.XIII" ma być "13.27.I",
 • Laskowo - jest "15.15.IV" ma być "16.15.I",
 • Bukowice - jest "15.26.XVI" ma być "15.27.IV",
 • Pniewo (gm. Chodecz) - jest "22.22.V" ma być "21.22.VIII",
 • Młynarska Wola - jest "24.12.IV" ma być "24.11.XIV",
 • Murzasichle - jest "24.38.XVI" ma być "25.38.XIII",
 • Radzice Duże - jest "26.26.XIV" ma być "26.27.II",
 • Mchowo - jest "27.18.IV" ma być  "28.18.I)",
 • Snopki - jest "30.14.XVI" ma być "31.14.XIII",
 • Kalwaria Pacławska - jest "34.37.III" ma być "34.36.XV".

Twórca

Podżorski, Kamil

Źródło

Kamil Podżorski : Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę ciężarną. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 2 : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Wrocław : Cieszyn 2013, s. 30 ; syg. <PAE/KOM/13/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Współtwórca

Pieńczak, Agnieszka. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0739_01>

Zasięg

ogólnopolski