Przejdź do treści

Najdalsze granice występowania poszczególnych ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw / The furthest range of occurrence of a matchmaker's particular functions while arranging marriages (mapa 29)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Najdalsze granice występowania poszczególnych ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw / The furthest range of occurrence of a matchmaker's particular functions while arranging marriages (mapa 29)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; zaręczyny ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat

Opis

mapa ukazuje najdalsze granice występowania poszczególnych ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw ; zawarto na niej następujące informacje: Najdalsze granice i zasięgi występowania poszczególnych ról pełnionych przez swata: 1 – najdalsza zachodnia i północna granica występowania roli swata w informowaniu rodziców panny młodej o planach małżeńskich kandydata, 2 - najdalsza zachodnia i północna granica występowania roli swata w symbolicznym rozpoczynaniu spotkania (np. wypowiadaniu oracji), 3 - najdalsza zachodnia i północna granica występowania roli swata w przedstawianiu najlepszych cech kandydata, 4 - najdalsza zachodnia i północna granica występowania roli swata w uzyskiwaniu wstępnej zgody rodziców panny na małżeństwo, 5  - granica występowania roli swata w uczestniczeniu w pertraktacjach majątkowych, 6 – rozproszone zasięgi występowania roli swata w zawieraniu prawomocnej umowy pomiędzy stronami, 7 - najdalsza zachodnia i północna granica występowania roli swata w przewodniczeniu zaręczynom, 8 - rozproszone zasięgi występowania roli swata w wygłaszaniu oracji do młodych podczas zaręczyn, 9 - rozproszone zasięgi występowania roli swata w nakazywaniu młodym położenia związanych rąk na chlebie podczas zaręczyn, 10 - rozproszone zasięgi występowania roli swata we wręczaniu młodym pierścionka, 11 – granica występowania roli swata polegającej na pełnieniu roli świadka i łagodzeniu sporów wynikłych z zerwania umowy majątkowej.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- przy opracowywaniu zasięgów pominięto informacje pochodzące ze wsi zamieszkanych przez ludność napływową. 

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 29 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0629_01>

Zasięg

ogólnopolski