Przejdź do treści

Nazwy osób zajmujących się kojarzeniem małżeństw, II / Names given to people engaged in matchmaking, II (mapa 7) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwy osób zajmujących się kojarzeniem małżeństw, II / Names given to people engaged in matchmaking, II (mapa 7) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy osób zajmujących się kojarzeniem małżeństw ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia "idzie w swaty"? celem przedwstępnego omówienia sprawy zawarcia małżeństwa [...] Kiedy we wsi ten zwyczaj zanikł? jak było dawniej? Jak nazywają ten zwyczaj i tę czynność? - Zbadać czy we wsi żyją jeszcze osoby (mężczyzna? kobieta? - wiek? zajmujące się swataniem? Jak ich nazywają? 1 – „drużba”, 2 – „starosta”, 3 – „dziewosłęb”, 4 – inne rzadsze nazwy [( 1 – „klyta”, 2 – „poseł”, 3 – „zwiadowca”, „wywiadowca”, 4 – „przebijacz”, „probywacz”, 5 – „pośrednik”, 6 – „żeniacz”, 7 – „czesław”, 8 – „heiratsvernitler” (używane przed II wojną światową), 9 – „hochzeitvermittler”, 10 – „dobry mąż”, 11 – „ marszałek”)], 5 – inne odpowiedzi (zob. mapa 6), 6 – swat to ojciec kawalera, 7 – brak tradycji, 8 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku),
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. T. 8. Cz. I : Od zalotów do ślubu cywilnego. Zygmunt Kłodnicki (red.). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 48 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0552_01>

Zasięg

ogólnopolski