Przejdź do treści

Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial gathering in the bride's house on the eve of a wedding (mapa 41a)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial gathering in the bride's house on the eve of a wedding (mapa 41a)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; wieczór panieński ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; dom panny młodej ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela ; zawarto na niej następujące informacje: 55. Zapisać miejscową nazwę zwyczajowego wieczoru odprawianego w domu młodej („dziewiczy wieczór", „zlubiny", „wieńczyny" - lub inaczej), co te nazwy oznaczają? 1 – "wianek", 2 – "wykup wianka", 3 – "wiankoplecie", 4 – "wiankopleciny", 5 – "wianki", 6 – "wicie wianków", 7 – "wieńczyny", 8 – "wieniczny wieczór," 9 – "wieńce", 10 – "wykupiny", 11 – "wijaki", 12 – inne (por. 41b, 41c, 41d, 41e, 41f), 13 – brak informacji, 14 – brak tradycji.

Uwaga: 
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).
-na mapie załączonej do karty w pkt. 12 błędnie podano numery map, zamiast: <por. 16b, 16c, 16d, 16e, 16f> winno być: <por. 41b, 41c, 41d, 41e, 41f>. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 286 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0587_01>

Zasięg

ogólnopolski