Przeglądaj obiekty (razem 13)

  • Etykiety: ziarno

PAE_MO_0365_01.jpg
mapa ukazuje typy i nazwy skrzyń na ziarno; zawarto na niej następujące informacje: A. Typy pojemników drewnianych do przechowywania ziarna. 1 – zgeneralizowany zasięg reliktowego występowania pojemników  kłodowych (por. mapa 345), 2 –…

PAE_MO_0364_01.jpg
mapa ukazuje typy skrzyń do przechowywania ziarna; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono we wsi w latach 1920-1960. 1 – skrzynie słupkowe (odpowiednik konstrukcji sumikowo-łątkowej), 1a – z wiekiem płaskim, 1b – z wiekiem sarkofagowym,…

PAE_MO_0363_01.jpg
mapa ukazuje reliktowe przechowywanie ziarna w koszach plecionych za słomy lub korzeni ; zawarto na niej następujące informacje: A.  Stwierdzono przechowywanie ziarna w koszach, a) jeszcze po II wojnie światowej, b) jeszcze w 1 ćwierci XX wieku. 1 –…

PAE_MO_0362_01.jpg
mapa ukazuje reliktowe występowanie kadłubów do przechowywania ziarna ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono przechowywanie ziarna w drążonych kłodach drewnianych, a) w okresie międzywojennym, częściowo w okresie badań, b) dawniej,…

PAE_MO_0070_01.jpg
mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna wysypanego luzem ; zawarto na niej następujące informacje: I. Przechowywanie w specjalnie wyodrębnionych w tym celu sąsiekach. 1 - przechowują w spichrzu, 2 - przechowują w komorze, 3 - przechowują na…

PAE_MO_0069_01.jpg
mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna w beczkach ; zawarto na niej następujące informacje. Przechowywanie w beczkach: 1 - przechowują w spichrzu, 2 - przechowują w komorze, 3 - przechowywanie w komorze zanikło w okresie 1920-1945, 4 -…

PAE_MO_0068_01.jpg
mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna w słomiankach i workach ; zawarto na niej następujące informacje: I. Przechowywanie w słomiankach. 1 - przechowują w spichrzach, 2 - przechowują w komorach, 3 - przechowywanie w komorach zanikło w okresie…

PAE_MO_0067_01.jpg
mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna w kadłubach i skrzyniach ; zawarto na niej następujące informacje: I. Przechowywanie w kadłubach. 1 - przechowują w spichrzach, 2 - przechowują w komorach, 3 - przechowywanie w komorze zanikło w okresie…

PAE_MO_0061_01.jpg
mapa ukazuje zwyczaj przechowywania ziarna na strychach ; zawarto na niej następujące informacje. Przechowują ziarno na strychach: 1 - budynków mieszkalnych, 2 - budynków dla zwierząt, 3 - przechowywania ziarna na strychach nie stwierdzono, 4 -…

PAE_MO_0060_01.jpg
mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna we wnętrzu stodoły lub pomieszczeniach przybudowanych do stodoły ; zawarto na niej następujące informacje. Rodzaje usytuowania takich pomieszczeń. 1 - przechowują ziarno w obrębie stodoły (sąsiek, komora), 2…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2