Przeglądaj obiekty (razem 19)

  • Etykiety: zaręczyny

PAE_MO_0621_01.pdf
mapa ukazuje nazwy zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: Czy we wsi istnieje jeszcze zwyczaj zawierania zaręczyn?a jeśli tak, jak nazywają partnerów [...] Czy zaręczyny następowały w jakiś czas potem, po zmówinach? Zwyczaj polegający…

PAE_MO_0620_01.pdf
mapa ukazuje nazwy zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: 29. Czy we wsi istnieje jeszcze zwyczaj zawierania zaręczyn? a jeśli tak, jak nazywają partnerów [...] Czy zaręczyny następowały w jakiś czas potem, po zmówinach. Zwyczaj…

PAE_MO_0565_01.pdf
mapa ukazuje osoby biorące udział w zaręczynach ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby?  Oprócz młodych w…

PAE_MO_0566_01.pdf
mapa ukazuje osoby biorące udział w zaręczynach ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby? Oprócz młodych w…

PAE_MO_0567_01.pdf
mapa ukazuje osoby biorące udział w zaręczynach ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby? Oprócz młodych w…

PAE_MO_0569_01.pdf
mapa ukazuje przeżytkowe formy zawierania małżeństwa w czasie zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby?…

PAE_MO_0570_01.pdf
mapa ukazuje przeżytkowe formy zawierania małżeństwa w czasie zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby?…

PAE_MO_0571_01.pdf
mapa ukazuje przeżytkowe formy zawierania małżeństwa w czasie zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby?…

PAE_MO_0568_01.pdf
mapa ukazuje rolę starosty na zaręczynach ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby? 34. Jaką rolę odgrywają osoby…

PAE_MO_0624_01.pdf
mapa ukazuje swata nakazującego młodym położenie związanych rąk na chlebie podczas zaręczyn; zawarto na niej następujące informacje: 29. Czy we wsi istnieje jeszcze zwyczaj zawierania „zaręczyn"? a jeśli tak, jak nazywają partnerów (np. narzeczony,…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2