Przeglądaj obiekty (razem 16)

  • Etykiety: zapraszanie gości

PAE_MO_0572_01.pdf
mapa ukazuje ilość przekazywanych zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 50. Ile razy zaprasza się na wesele? Raz? Dwa? Trzy, więcej razy? Jeżeli więcej razy — to czy osoby proszone tylko raz — przychodzą na wesele? Może tylko…

PAE_MO_0573_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania wszystkich mieszkańców wsi na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Czy słyszeli lub pamiętają, żeby dawniej zapraszano całą wieś? Jeśli tak czy tylko bogaci? 1 – zwyczaj istnieje, 2 – brak tradycji, 3…

PAE_MO_0574_01.pdf
mapa ukazuje termin pierwszych zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – w dzień ślubu, 2 – w przeddzień wesela, 3 – na kilka dni przed weselem, 4 – inne (por. mapa…

PAE_MO_0575_01.pdf
mapa ukazuje termin pierwszych zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – tydzień przez weselem, 2 – dwa tygodnie przed weselem, 3 – trzy tygodnie i więcej przed weselem,…

PAE_MO_0576_01.pdf
mapa ukazuje termin drugich zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – tydzień przed weselem, 2 – na kilka dni przed weselem, 3 – w przeddzień wesela, 4 – w dzień ślubu,…

PAE_MO_0577_01.pdf
mapa ukazuje termin trzecich zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – w dzień ślubu, 2 – w przeddzień wesela, 3 – inne, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji. Uwaga:-…

PAE_MO_0578_01.pdf
mapa ukazuje dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Czy są wskazania, aby prosić w określonym dniu tygodnia? Zapraszano: 1 – wtorek, 2 – środa, 3 –…

PAE_MO_0579_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania listownego ; zawarto na niej następujące informacje: 43. Czy dawny zwyczaj formalnego spraszania gości jeszcze istnieje, czy też zanikł. Kiedy? Może we wsi jeszcze zwyczajowo proszą, a inni - nie. Od czego to zależy,…

PAE_MO_0580_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania przez młodych na wesele po raz pierwszy ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? Jak go nazywano? Kto mu zlecał zapraszanie? Obchodził wieś pieszo? Objeżdżał konno? Jak był ubrany —…

PAE_MO_0581_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania przez drużbów lub wybrane osoby na wesele po raz pierwszy ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? Jak go nazywano? Kto mu zlecał zapraszanie? Obchodził wieś pieszo? Objeżdżał konno…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2