Przeglądaj obiekty (razem 16)

  • Etykiety: zapraszanie gości

PAE_MO_0572_01.pdf
mapa ukazuje ilość przekazywanych zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 50. Ile razy zaprasza się na wesele? Raz? Dwa? Trzy, więcej razy? Jeżeli więcej razy — to czy osoby proszone tylko raz — przychodzą na wesele? Może tylko…

PAE_MO_0573_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania wszystkich mieszkańców wsi na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Czy słyszeli lub pamiętają, żeby dawniej zapraszano całą wieś? Jeśli tak czy tylko bogaci? 1 – zwyczaj istnieje, 2 – brak tradycji, 3…

PAE_MO_0578_01.pdf
mapa ukazuje dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Czy są wskazania, aby prosić w określonym dniu tygodnia? Zapraszano: 1 – wtorek, 2 – środa, 3 –…

PAE_MO_0579_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania listownego ; zawarto na niej następujące informacje: 43. Czy dawny zwyczaj formalnego spraszania gości jeszcze istnieje, czy też zanikł. Kiedy? Może we wsi jeszcze zwyczajowo proszą, a inni - nie. Od czego to zależy,…

PAE_MO_0583_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania przez drużbów lub wybrane osoby na wesele po raz drugi ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? Jak go nazywano? Kto mu zlecał zapraszanie? Obchodził wieś pieszo? Objeżdżał konno?…

PAE_MO_0584_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj zapraszania przez drużbów lub wybrane osoby na wesele po raz trzeci ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? Jak go nazywano? Kto mu zlecał zapraszanie? Obchodził wieś pieszo? Objeżdżał konno?…

PAE_MO_0585_01.pdf
mapa ukazuje tradycyjne formy zapraszania gości na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? (...) Czy wygłaszał orację wierszowaną zawierającą treść zaproszenia? Zapisać tekst takiej przemowy! 46. Czy we wsi…

PAE_MO_0586_01.pdf
mapa ukazuje poczęstunek podawany osobom zapraszającym na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 49. G. Czy osoby zapraszające byty (są) częstowane przez zapraszanych? Czym? Gdzie, przed domem, czy w izbie? 1 – zwyczaj istnieje, 2 – zwyczaj…

PAE_MO_0631_01.pdf
mapa ukazuje obdarowywanie panny młodej zapraszającej na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 51. Zbadać dokładnie czy dawniej lub obecnie chodzi się „po kweście przedślubnej" i zbiera dary na koszty wesela ? Czy zwyczaj ten znany jest od…

PAE_MO_0574_01.pdf
mapa ukazuje termin pierwszych zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – w dzień ślubu, 2 – w przeddzień wesela, 3 – na kilka dni przed weselem, 4 – inne (por. mapa…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2