Przeglądaj obiekty (razem 29)

  • Etykiety: zakazy i nakazy okresu ciąży i połogu

PAE_MO_0705_01.pdf
mapa ukazuje osoby, którym grozi odmowa zaprosin w kumy ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 49. Czy istnieje lub istniał zwyczajowy zakaz odmawiania "zaprosin w kumy"? Jeśli…

PAE_MO_0707_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zapraszania narzeczeństwa i małżeństwa w kumy ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 52. Czy istnieją zakazy względnie przeciwskazania zapraszania w kumy…

PAE_MO_0708_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zapraszania ciężarnych i dziewcząt z dzieckiem w kumy ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 52. Czy istnieją zakazy względnie przeciwskazania zapraszania w…

PAE_MO_0709_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zapraszania w kumy rodziny i osób znajdujących się w żałobie ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 52. Czy istnieją zakazy względnie przeciw skazania…

PAE_MO_0710_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zapraszania w kumy osób pechowych ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 52. Czy istnieją zakazy względnie przeciw skazania zapraszania w kumy jakichś'…

PAE_MO_0711_01.pdf
mapa ukazuje pokrewieństwo rodziców chrzestnych ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 53. Czy istnieje względnie istniało przekonanie, że „kumowie" tj. rodzice dziecka i…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - VII, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe.pdf
mapa ukazuje nakaz udzielania sobie wzajemnej pomocy przez kumów i rodziców dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 53. Czy istnieje względnie istniało przekonanie, że…

PAE_MO_0713_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zawierania małżeństw przez kumów ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych: 53. Czy istnieje względnie istniało przekonanie, że „kumowie" tj. rodzice dziecka i…

PAE_MO_0733_01.pdf
mapa ukazuje zakaz szycia przez kobietę ciężarną ; zawarto na niej następujące informacje: I. Zakazy i nakazy izolacyjne obowiązujące matkę w okresie ciąży: 1. Zakazy i nakazy obowiązujące ciężarną. Treść zakazów i nakazów. Zakazy: a) szycia. Kobieta…

PAE_MO_0734_01.pdf
mapa ukazuje konsekwencje złamania zakazu plecenia przez kobietę ciężarną ; zawarto na niej następujące informacje: I. Zakazy i nakazy izolacyjne obowiązujące matkę w okresie ciąży: 1. Zakazy i nakazy obowiązujące ciężarną. Treść zakazów i nakazów.…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2