Przeglądaj obiekty (razem 4)

  • Etykiety: zakazy i nakazy

PAE_MO_0436.pdf
mapa ukazuje występowanie zakazu grodzenia płotów na wiosnę ; zawarto na niej następujące informacje: Czy starzy ludzie mówili, że można grodzić płoty, wbijać koły do ziemi na wiosnę? Czym to groziło? Zakaz grodzenia płotów: 1 – na wiosnę, 2 – przed…

PAE_MO_0435.pdf
mapa ukazuje występowanie zakazu bicia ziemi ; zawarto na niej następujące informacje: Czy pozwalano dzieciom bić ziemię? Co mówiono? 1 – ziemia jest święta, 2 – ziemia jest matką, rodzicielką, 3 – ziemię należy szanować, 4 – ziemia jest  żywicielką,…

PAE_MO_0437.pdf
mapa ukazuje występowanie zakazów związanych z ogniem ; zawarto na niej następujące informacje: Jak mówiono, czy wolno pluć, wylewać nieczystości na ogień? Dlaczego? 1 – zakaz plucia na ogień, 2 – zakaz wylewania nieczystości, 3 – brak tradycji, 4–…

PAE_MO_0438.pdf
mapa ukazuje występowanie zakazów związanych z ogniem ; zawarto na niej następujące informacje: Czy można było bawić się ogniem? 1 – zakaz bawienia się ogniem, 2 – zakaz oddawania moczu do ognia, 3 – zakaz zalewania ognia wodą, 4 – zakaz dmuchania na…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2