Przeglądaj obiekty (razem 2)

  • Etykiety: zabezpieczanie i pielęgnacja budynku

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje bielenie chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Bielenie zewnętrznych ścian chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych. 1 – bielenie całej chałupy, 2 – bielenie tylko części mieszkalnej chałupy z…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje polepianie chałup zrębowych; zawarto na niej następujące informacje: A. Polepianie wnętrza chałup zrębowych. 1 – część mieszkalną chałupy polepia się gliną, 2 – glinę zastępuje się wyprawą z wapna i piasku. B. Polepianie chałup zrębowych…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2