Przeglądaj obiekty (razem 8)

  • Etykiety: wyprowadzanie zmarłego z domu

PAE_MO_0533_01.pdf
mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc związana z trumną i w pracach związanych z pogrzebem ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym […] Czy wykonują jakieś prace…

PAE_MO_0532_01.pdf
mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: Czy ma miejsce zwyczaj znoszenia potraw na ucztę…

PAE_MO_0408_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj trzykrotnego popędzania i zatrzymywania koni przed wyruszeniem konduktu pogrzebowego ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – zwyczaj istniał jeszcze po II wojnie światowej, 2 – zwyczaj zanikł w okresie I wojny światowej. 

PAE_MO_0407_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj wyprowadzania zwłok na cmentarz ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – transport na barkach z domu na cmentarz, 2 – transport na barkach z domu do krzyża, 3 – transport ręczny na noszach („mary”, „drążki”).

PAE_MO_0406_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj obrzędowego wywracania sprzętów i wozu w związku z wyprowadzaniem zwłok ; zawarto na niej następujące informacje: Czynności wykonywane ze sprzętami, na których spoczywała trumna (po jej wyniesieniu): 1 – wywracają je, 2 – siadają…

PAE_MO_0405_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj otwierania i zamykania drzwi i okien w czasie wyprowadzania zwłok ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – otwiera się drzwi, okna, szuflady, aby umożliwić duszy opuszczenie domostwa, aby dusza poszła za zmarłym, 2 – po…

PAE_MO_0404_01.pdf
mapa ukazuje zabiegi magiczne wykonywane w czasie przenoszenia trumny przez próg ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – trzykrotnie stukają trumną o próg, 2 – obniżają lub podnoszą trumnę w progu, 3 – stawiają trumnę na progu, 4 – robią trumną…

PAE_MO_0401_01.pdf
mapa ukazuje reliktowy zwyczaj tłuczenia naczyń ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – tłuczenie przez podłożenie pod koło – lub uderzenie o koło wozu, którym wywozi się trumnę za zmarłym, 2 – tłuczenie przez rzucenie na ziemię, 3 – wodę, w…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2