Przeglądaj obiekty (razem 4)

  • Etykiety: teksty

PAE_MO_0558_01.pdf
mapa ukazuje sposób nawiązywania rozmowy przez swatów podczas pierwszych odwiedzin w domu dziewczyny ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia "idzie w swaty"? celem…

PAE_MO_0559_01.pdf
mapa ukazuje sposób nawiązywania rozmowy przez swatów podczas pierwszych odwiedzin w domu dziewczyny ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia "idzie w swaty"? celem…

PAE_MO_0585_01.pdf
mapa ukazuje tradycyjne formy zapraszania gości na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? (...) Czy wygłaszał orację wierszowaną zawierającą treść zaproszenia? Zapisać tekst takiej przemowy! 46. Czy we wsi…

PAE_MO_0623_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj wygłaszania przez swata oracji do młodych podczas zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: 29. Czy we wsi istnieje jeszcze zwyczaj zawierania „zaręczyn" ?a) jeśli tak, jak nazywają partnerów (np. narzeczony, narzeczona…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2