Przeglądaj obiekty (razem 414)

  • Etykiety: stodoła

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje różne formy dachów stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono występowanie stodół z dachami. 1 - czterospadowymi, 2 - dwuspadowymi, 3 - dwuspadowymi płaskimi (kryte papą, na dużych stodołach), 4 - zachodni zwarty zasięg…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje funkcja sąsieków w stodole ; zawarto na niej następujące informacje: Sąsieki w stodole służą do przechowywania. 1 - ziarna i zboża nie wymłóconego, słomy i siana, 2 - zboża nie wymłóconego, słomy i siana (nie przechowuje się ziarna), 3 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie nazw sąsieków w stodołach ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono używanie nazw na określenie sąsieków. 1 - "zapole", "zapól", 2 - "sąsiek", "somsiek", 3 - "zasiek", "zasieczyna", 4 - "przyczółek", 5 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie nazw ścianek oddzielających sąsiek od klepiska ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono używanie nazw na określenie desek oddzielających sąsiek od klepiska. 1 -"zapolnica", 2 - "sąsiecznica", 3 - "zasiecznica",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje odmiany ryglowej konstrukcji ścian stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły ryglowe. 1 - grodzone, 2 - wypełnione kołkami, słomą i gliną, szachulec, 3 - szalowane deskami, 4 - wypełnione cegłą, mur pruski, 5 - nie…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje podstawowe konstrukcje ścian stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły. 1 - zrębowe, 2 - sumikowo-łątkowe, 3 - konstrukcje ryglowe: szalowane, szachulcowe lub na mur pruski

PAE_MO_0060_01.jpg
mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna we wnętrzu stodoły lub pomieszczeniach przybudowanych do stodoły ; zawarto na niej następujące informacje. Rodzaje usytuowania takich pomieszczeń. 1 - przechowują ziarno w obrębie stodoły (sąsiek, komora), 2…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje relikty stodół na sochę i ślemię ; zawarto na niej następujące informacje: Występowanie stodół na sochy. 1 - w okresie badań PAE, 2 - przed I wojną światową, 3 - w XVIII i XIX w., 4 - nie stwierdzono tradycji występowania stodół na sochy

PAE_MO_0057_01.jpg
mapa ukazuje różne pomieszczenia do przechowywania ziarna w gospodarstwach chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: Wymłócone ziarno przechowują. 1 - w spichrzach, osobnych niewielkich budynkach, 2 - w komorach, tj. we wnętrzach w obrębie…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie stodół glinianych i murowanych ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły o ścianach. 1 - glinianych (bitka), 2 - murowanych, 3 - z desek i murowanych filarów, 4 - nie stwierdzono występowania takich stodół, 5 - brak…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2