Przeglądaj obiekty (razem 10)

  • Etykiety: sprzęt zbóż

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi zabezpieczenia kopic żniwnych przed opadami oraz nazwy snopów nakrywających kopice ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi zabezpieczenia kopic przed opadami. I. poziomo-krzyżowych. II. pionowo-dookolnych. 1 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-rzędowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-rzędowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - XIX-XX w., 3 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-rzędowych. B. Nazwy…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-dookolnych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-dookolnych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - od XIX-XX w., 3 - od II wojny światowej jako przeniesienia wraz z napływem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic poziomo-krzyżowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic poziomo-krzyżowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - od XIX-XX w., 3 - od II wojny światowej jako przeniesienia wraz z napływem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zabezpieczanie kopic żniwnych przed deszczem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Podstawowe odmiany nakrywania kopic poziomo-krzyżowych i pionowo-dookolnych dodatkowymi snopami. 1 - nakrywanie kopic jednym snopem, 1a - snop…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje rozpowszechnianie się kopic dookolnych ; zawarto na niej następujące informacje: Kopice dookolne pojawiły się. 1 - po II wojnie światowej i istniały w czasie badań (1955 r.), 2 - przed II wojna światową, 3 - przed I wojną światową, 4 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie i zanik kopic krzyżowych ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono występowanie kopic krzyżowych. 1 - w czasie badań w 1955 r., 2 - do II wojny światowej, 3 - do I wojny światowej, 4 - do końca XIX w., 5 - nie…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje rozmieszczenie odmian kopic rzędowych ; zawarto na niej następujące informacje: I - stwierdzono istnienie kopic rzędowych w 1955 r., II - istniały dawniej, ale zanikły. Kopice: 1 - dwurzędowe, 2 - trójrzędowe, 3 - czterorzędowe, 4 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje rozmieszczenie odmian kopic krzyżowych ; zawarto na niej następujące informacje: Kopice krzyżowe. I - stwierdzono istnienie kopic krzyżowych w 1955 r. II. istniały dawniej, ale zanikły. 1 - czteroramienne, 2 - trójramienne, 3 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje podstawowe sposoby suszenia zbóż na polu w okresie żniw ; zawarto na niej następujące informacje: A. Przesuszanie snopów w kopicach. I. Kopice ze snopami ułożonymi poziomo. a) występowały w czasie badań (1955 r.), b) istniały w…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2